Metode de recrutare a resurselor umane

//Metode de recrutare a resurselor umane

Metode de recrutare a resurselor umane

  • publicarea anunţurilor în cadrul întreprinderii. Aceasta constituie o metodă de recrutare prin intermediul căreia angajaţii iau cunoştinţe de posturi vacante existente. Anunţurile respective trebuie să cuprindă: denumirea postului, condiţiile de selecţie, nivelul orientativ al salariului etc.
  • reţinerea candidaturilor spontane. Pentru ca o întreprindere să primească oferta directă din partea candidaţilor, ea trebuie să dispună nu numai de recunoaştere, ci şi de o excelentă reputaţie.
  • apelarea la cererile de angajare publicate în presă de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Această metodă de recrutare este utilizată, în special, de întreprinderile mici care eu nevoie de colaboratori pentru desfăşurarea activităţii lor.
  • agenţiile de recrutare. Aceste organizaţii sunt specializate, mai ales, în recrutarea persoanelor înalt specializate. Recurgerea, în vederea ocupării unui post, la serviciile acestor cabinete oferă avantajul totalei confidenţialităţi a informaţiilor furnizate de către întreprindere sau de către candidat în virtutea unui cod deontologic (condiţiile şi etapele de realizare ale unei acţiuni de recrutare sunt prezentate în anexa nr.1).Acestea au ca obiectiv identificarea, verificarea, contactarea şi selecţia candidaţilor corespunzători profilurilor dorite.
  • recrutarea în şcoli, licee şi universităţi. Acestea constituie o practică apelată şi utilizată mai ales de întreprinderile mijlocii. Activitatea de recrutare în aceste instituţii este coordonată, de obicei, de centrele de plasare a forţei de muncă situate în cadrul sau pe lângă universităţile de renume. În cadrul programelor de muncă în cooperare, studenţii pot lucra o parte din timpul rămas după terminarea orelor de studiu. Aceste programe îi atrag pe tineri pentru că le oferă posibilitatea efectuării studiilor concomitent cu dobândirea unei experienţe într-un anumit domeniu.
  • recrutarea prin mass-media. Cererile de angajare publicate în presă implică o serie de reacţii din partea candidatului, acesta considerând demersul candidaturilor foarte benefic pentru că, dacă organizaţia plăteşte pentru a insera o cerere de angajare în presă, aceasta înseamnă că nu se aşteaptă la un candidat “turist”, ca la o persoană competentă, dornică de muncă.
  • recrutarea prin Internet . Unul dintre serviciile oferite utilizatorilor Internet-ului, în domeniul afacerilor, îl constituie şi posibilităţile de recrutare. Avantajele acesteia sunt evidente. Pentru managerii în domeniul resurselor umane, asigurând cea mai înaltă rată cost/efectiv de candidaţi.
By | 2019-11-07T22:23:17+02:00 septembrie 3rd, 2019|Categories: Articole|0 Comments

About the Author: