Francize

/Francize
Francize 2018-09-05T16:14:00+02:00

01.Obiectul de studiu si evolutia stiintei marfurilor

By | decembrie 2nd, 2018|Categories: Calitatea produselor si protectia consumatorului|

Ştiinţa mărfurilor se constituie într-un sistem de cunoştinţe, tehnici şi metode orientate coerent spre cercetarea complexă a mărfurilor şi zonel contingente problematicii mărfurilor[1]. În evoluţia sa, acest domeniu a purtat variate denumiri, cea mai cunoscută [...]

03. Societatile comerciale

By | noiembrie 8th, 2018|Categories: Economia comertului|

Legea nr. 31/1990, republicată şi adăugată, privind funcţionarea societăţilor comerciale din România prevede posibilitatea desfăşurării activităţilor de comerţ pentru următoarele tipuri:  societăţi comerciale cu răspundere limitată; societăţi comerciale în nume colectiv; societăţi comerciale pe acţiuni; [...]

Responsabilitatea intreprinderii de servicii

By | noiembrie 6th, 2018|Categories: Economia serviciilor|

O importantă dilemă stă la baza definirii rolului unei organizaţii: în ce măsură un manager trebuie să aibă în vedere responsabilitatea sa economică, referitoare la realizarea unui profit cât mai mare pentru acţionari, comparativ cu [...]

Serviciile si sectorul tertiar

By | noiembrie 4th, 2018|Categories: Economia serviciilor|

În conexiune cu abordările teoretice anterioare, trebuie arătat faptul că preocupările pentru delimitarea sferei serviciilor, pentru definirea conţinutului şi caracterului şi, mai ales, pentru exprimarea unitară a tuturor serviciilor - de o mare eterogenitate şi [...]

01. Economia comertului. Functiile

By | noiembrie 2nd, 2018|Categories: Economia comertului|

Comerţul reprezintă una din formele activităţii umane cu un rol important în viaţa societăţii contemporane, devenind elementul principal al economiei de piaţă. Noţiunea de comerţ are un conţinut complex, determinând o funcţie economică, ce constă [...]

03. Masurarea si scalarea fenomenelor si proceselor de marketing

By | octombrie 4th, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Definirea si rolul măsurării si scalarii În orice cercetare apare necesitatea obiectivă a măsurării cantitative şi calitative a fenomenelor şi proceselor de marketing. Un loc important în cercetările de marketing îl ocupă procesele de măsurare [...]

02. Informatia de marketing

By | octombrie 3rd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

După tipul lor informaţiile culese se clasifică în: informaţii care servesc pentru cercetarea relaţiilor cauzale între variabilele cercetate; informaţii cu ajutorul cărora se studiază relaţiile de asociere dintre variabile.   După sursa de provenienţă, delimităm: [...]