Marketing si vanzari

/Marketing si vanzari

Sisteme de asigurare a calitatii

By | 2018-09-24T23:35:36+02:00 august 24th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|

Asigurarea calităţii – noţiuni de bază Asigurarea calităţii - parte a managementului calităţii focalizată pe oferirea încrederii că cerinţele de calitate vor fi satisfăcute. Standardul ISO 9000 reprezintă modele pentru asigurarea calităţii. Ele cuprind recomandări şi cerinţe pentru dezvoltarea sistemelor de management al calităţii. Seria ISO 14000 stabileşte recomandări şi cerinţe pentru dezvoltarea unui sistem de [...]

Auditul calitatii

By | 2018-09-24T23:21:43+02:00 august 17th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|

Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului calităţii din organizaţie, a proceselor, produselor şi serviciilor pe care le realizează, a acţiunilor corective necesare pentru eliminarea deficienţelor. Auditul nu trebuie confundat cu alte activităţi de investigare care-i sunt, mai mult sau mai puţin, similare, cum ar fi inspecţia, analiza, diagnosticarea. [...]

Aparitia si evolutia marketingului

By | 2018-09-24T23:14:58+02:00 august 14th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|

Primele activități înrudite cu marketingul se pierd în negura vremurilor și sunt legate de apariția și dezvoltarea comerțului în cadrul primelor civilizații umane, în urmă cu patru milenii înaintea erei noastre[1]. Pe măsură ce rolul și puterea statelor a crescut a avut loc un proces de lărgire continuă a piețelor și a activităților de comercializare a [...]

Definirea managementului calitatii

By | 2018-09-24T23:31:01+02:00 august 11th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|

În literatura de specialitate sunt formulate diverse definiţii ale managementului calităţii. Juran, considerat în acest sens „un adevărat deschizător de drum”, defineşte managementul calităţii prin funcţiile acestuia în termenii „trilogiei calităţii”. În opinia sa managementul calităţii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calităţii, ţinerea sub control a calităţii şi îmbunătăţirea calităţii. Aceste trei categorii de [...]

Utilizarea pretului ca instrument de marketing

By | 2018-09-24T23:05:12+02:00 august 11th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|

Modul de determinare a preţurilor, folosirea acestora în mediul concurenţial, integrarea consumatorilor în ecuaţia preţurilor şi practicile de marketing sunt numai câteva elemente care reflectă utilizarea preţului ca instrument de marketing. […]

Functiile managementului calitatii

By | 2018-09-24T23:26:21+02:00 august 8th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|

Managementul calităţii îndeplineşte o serie de funcţii prin intermediul cărora este asigurată calitatea produselor şi serviciilor realizate. Aceste funcţii sunt: Planificarea calităţii; Organizarea activităţilor referitoare la calitate; Coordonarea activităţilor referitoare la calitate; Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii; Ţinerea sub control a calităţii; Asigurarea calităţii şi Îmbunătăţirea calităţii. […]

Rolul, locul si functiile marketingului

By | 2018-09-24T23:16:36+02:00 august 7th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|

Rolul marketingului în economie Marketingul are un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivel microeconomic. La nivel macroeconomic, pentru orice stat din lume, marketingul îndeplineşte următoarele roluri[1]: Este un factor esenţial al creşterii economice, deoarece accelerând vânzarea mărfurilor, marketingul grăbeşte reluarea procesului de producţie la un nivel superior, iar profitul obţinut [...]