Impozite – Buget

/Impozite - Buget

07. Procesul bugetar

By | 2018-11-12T14:23:29+02:00 septembrie 12th, 2018|Categories: Impozite - Buget|

Conţinut, etape şi caracteristici Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile competente ale statului în scopul concentrării politicii financiare aplicate de autoritatea guvernamentală. Procesul bugetar presupune existenţa de resurse financiare, precum şi alocarea lor în scopul furnizării de bunuri şi servicii publice. Autoritatea publică este împuternicită, prin Constituţia ţării şi legi specifice, să [...]

06. Echilibrul bugetar

By | 2018-11-12T14:16:42+02:00 septembrie 9th, 2018|Categories: Impozite - Buget|

În teoria finanţelor clasice, "principiul de aur al gestiunii bugetare" îl constituie asigurarea echilibrului bugetar, adică acoperirea integrală a cheltuielilor din veniturile ordinare ale fiecărui an bugetar. În prezent, acest principiu a fost progresiv abandonat, mai ales sub impulsul economiei reale care nu asigură un randament fiscal suficient pentru acoperirea cheltuielilor publice. Astfel, se recurge la [...]

05. Principii bugetare

By | 2018-11-12T14:12:29+02:00 septembrie 9th, 2018|Categories: Impozite - Buget|

Elaborarea şi execuţia bugetului de stat se bazează pe unele reguli şi principii, mai mult sau mai puţin rigide. Principiile bugetare clasice sunt: unitatea, universalitatea, anualitatea şi specializarea bugetară - formulate încă din secolul al XIX-lea. Unitatea oferă o imagine globală a resurselor publice şi a utilizării lor, deoarece veniturile şi cheltuielile statului sunt incluse într-un [...]

04. Rolul bugetului de stat

By | 2018-11-12T14:07:08+02:00 septembrie 6th, 2018|Categories: Impozite - Buget|

Rolul bugetului de stat reiese cu pregnanţă din legea finanţelor publice. El este considerat un instrument absolut necesar prin care se realizează alocarea şi redistribuirea resurselor, reglarea activităţii economice şi sociale. În conformitate cu politica economică promovată de stat, acesta se poate manifesta ca agent economic (activităţi industriale şi comerciale proprii, finanţarea unor activităţi în sectorul [...]

03. Impozitele indirecte

By | 2018-11-12T14:01:08+02:00 septembrie 5th, 2018|Categories: Impozite - Buget|

 Caracterizare generală a impozitelor indirecte             Pe lângă impozitele directe, procurarea resurselor financire necesare acoperirii cheltuielilor se realizează şi cu ajutorul impozitelor indirecte. In comoditatea şi costul relativ redus al perceperii taxelor de consumaţie şi a altor impozite indirecte, constă explicaţia opţiunii unor ţări pentru aceste impozite. Deşi, aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale [...]

02. Impozitele directe

By | 2018-11-12T13:50:46+02:00 septembrie 3rd, 2018|Categories: Impozite - Buget|

Impozitele directe reprezintă forma cea mai veche de impunere şi au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei, întrucât acestea se stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau genuri de activităţi, fie pe venit sau pe avere. Totuşi, impozitele directe au cunoscut o extindere şi o diversificare mai mare abia în capitalism. Impozitele directe sunt mai echitabile şi [...]

01. Impozitele

By | 2018-11-12T14:05:16+02:00 septembrie 2nd, 2018|Categories: Impozite - Buget|

Impozitele. Noţiuni generale Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face cu titlu nerambursabil, fără contraprestaţie directă din partea statului şi este obligatorie. Sarcina achitării impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice şi juridice care [...]