Economia serviciilor

/Economia serviciilor

Responsabilitatea intreprinderii de servicii

By | 2019-01-29T01:48:44+00:00 noiembrie 6th, 2018|Categories: Economia serviciilor|

O importantă dilemă stă la baza definirii rolului unei organizaţii: în ce măsură un manager trebuie să aibă în vedere responsabilitatea sa economică, referitoare la realizarea unui profit cât mai mare pentru acţionari, comparativ cu responsabilltatea socială a firmei, respectiv fată de alte grupuri sociale sau mediul natural, în ceea ce priveşte producţia nepoluantă, echitatea locurilor [...]

Serviciile si sectorul tertiar

By | 2019-01-29T01:43:55+00:00 noiembrie 4th, 2018|Categories: Economia serviciilor|

În conexiune cu abordările teoretice anterioare, trebuie arătat faptul că preocupările pentru delimitarea sferei serviciilor, pentru definirea conţinutului şi caracterului şi, mai ales, pentru exprimarea unitară a tuturor serviciilor - de o mare eterogenitate şi complexitate, dealtfel - şi-au găsit reflectarea în acceptarea teoriei clasificării sectoriale a ramurilor economiei, drept punct de pornire în stabilirea sferei [...]

Caracteristicile serviciilor

By | 2019-01-29T01:35:50+00:00 noiembrie 2nd, 2018|Categories: Economia serviciilor|

Serviciile – domeniu particular de activităţi în cadrul economiei – îmbracă o serie de trăsături caracteristice, decurgând din specificul muncii desfăşurate în această sferă, trăsături ce permit identificarea lor şi care pot constitui totodată, criterii de delimitare faţă de celelalte componente ale activităţii economice şi sociale. Pornind de la faptul că sfera serviciilor este foarte largă [...]