Cercetari de marketing

/Cercetari de marketing

04. Metode de scalare

By | 2018-11-12T14:31:22+02:00 octombrie 5th, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Exisită o multitudine de metode de scalare, dar niciuna nu este perfectă. Corespunzator scalelor Stevens, întâlnim în practica cercetărilor de marketing mai multe metode de scalare.   A) Metode de scalare ce permit măsurarea unui obiect sau fenomen independent de masurarea altora (diferenţiala semantică, scala lui Stapel, scala lui Likert). A1) Diferenţiala semantică  presupune folosirea de [...]

03. Masurarea si scalarea fenomenelor si proceselor de marketing

By | 2018-11-11T01:23:26+02:00 octombrie 4th, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Definirea si rolul măsurării si scalarii În orice cercetare apare necesitatea obiectivă a măsurării cantitative şi calitative a fenomenelor şi proceselor de marketing. Un loc important în cercetările de marketing îl ocupă procesele de măsurare a preferinţelor, motivaţiilor, percepţiilor şi a altor informaţii de natură psihologică ce ii caracterizează pe consumatori, utilizatori şi decidenţi în general. [...]

02. Informatia de marketing

By | 2018-11-11T01:23:02+02:00 octombrie 3rd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

După tipul lor informaţiile culese se clasifică în: informaţii care servesc pentru cercetarea relaţiilor cauzale între variabilele cercetate; informaţii cu ajutorul cărora se studiază relaţiile de asociere dintre variabile.   După sursa de provenienţă, delimităm:          - informaţii primare, sunt cele obţinute special pentru realizarea obiectivelor cercetării respective, cum sunt informaţiile despre: populaţia unei localităţi, judeţ, [...]

01. Proiectarea cercetarilor de marketing

By | 2018-11-11T01:22:25+02:00 octombrie 2nd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Proiectarea cercetărilor de marketing reprezintă activitatea de structurare şi de fundamentare ştiinţifică a acestui demers. Conţinutul şi rolul cercetărilor de marketing Putem defini cercetările de marketing ca fiind activitatea fundamentată pe cunoaşterea şi anticiparea schimbărilor de pe piaţă în particular şi din cadrul mediul ambiant în general în scopul unei gestiuni şi orientării mai eficiente a [...]