02. Cadrul conceptual al clasificarii marfurilor

//02. Cadrul conceptual al clasificarii marfurilor

02. Cadrul conceptual al clasificarii marfurilor

Un domeniu important al cercetării în studiul mărfurilor este studiul sistemelor de clasificare, precum şi a metodelor şi criteriilor de ordonare a produselor în cadrul acestor sisteme. Pentru păstrarea unei abordări unitare a sistematicii mărfurilor considerăm că punctul de plecare în clasificarea mărfurilor trebuie să fie clarificarea obiectului clasificării, deci a sortimentului de mărfuri.

Deşi în teoria şi practica economică nu s-a stabilit un consens privind definirea sortimentului de produse, majoritatea specialiştilor fac distincţia între sortimentul „comercial” şi cel „industrial”, în sensul că primul concept priveşte strict mărfurile aflate într-un anumit loc de vânzare, indiferent de producător, în timp ce al doilea concept se referă la întreaga ofertă a unui producător sau a unei ramuri industriale.

Mai departe…

By | 2019-01-28T23:12:08+02:00 decembrie 5th, 2018|Categories: Calitatea produselor si protectia consumatorului|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment