Dragos

/Dragos

About Dragos

This author has not yet filled in any details.
So far Dragos has created 78 blog entries.

Responsabilitatea intreprinderii de servicii

By | 2019-01-29T01:48:44+02:00 noiembrie 6th, 2018|Categories: Economia serviciilor|

O importantă dilemă stă la baza definirii rolului unei organizaţii: în ce măsură un manager trebuie să aibă în vedere responsabilitatea sa economică, referitoare la realizarea unui profit cât mai mare pentru acţionari, comparativ cu responsabilltatea socială a firmei, respectiv fată de alte grupuri sociale sau mediul natural, în ceea ce priveşte producţia nepoluantă, echitatea locurilor [...]

02. Comerciantul

By | 2019-01-29T01:15:35+02:00 noiembrie 4th, 2018|Categories: Economia comertului|

Noţiunea de comerciant are în vedere persoana fizică sau juridică a cărei profesie este comerţul. Deci, pentru a fi considerat comerciant, un agent economic trebuie să îndeplinească potrivit Codului Comercial, următoarele condiţii: - să realizeze acte de comerţ în mod obişnuit, ceea ce implică repetabilitatea operaţiunilor respective; - să transforme realizarea actelor respective în profesia sa [...]

Serviciile si sectorul tertiar

By | 2019-01-29T01:43:55+02:00 noiembrie 4th, 2018|Categories: Economia serviciilor|

În conexiune cu abordările teoretice anterioare, trebuie arătat faptul că preocupările pentru delimitarea sferei serviciilor, pentru definirea conţinutului şi caracterului şi, mai ales, pentru exprimarea unitară a tuturor serviciilor - de o mare eterogenitate şi complexitate, dealtfel - şi-au găsit reflectarea în acceptarea teoriei clasificării sectoriale a ramurilor economiei, drept punct de pornire în stabilirea sferei [...]

01. Economia comertului. Functiile

By | 2019-01-29T01:16:20+02:00 noiembrie 2nd, 2018|Categories: Economia comertului|

Comerţul reprezintă una din formele activităţii umane cu un rol important în viaţa societăţii contemporane, devenind elementul principal al economiei de piaţă. Noţiunea de comerţ are un conţinut complex, determinând o funcţie economică, ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde în acelaşi stadiu fizic, dar în condiţii convenabile consumatorilor (locul, [...]

Caracteristicile serviciilor

By | 2019-01-29T01:35:50+02:00 noiembrie 2nd, 2018|Categories: Economia serviciilor|

Serviciile – domeniu particular de activităţi în cadrul economiei – îmbracă o serie de trăsături caracteristice, decurgând din specificul muncii desfăşurate în această sferă, trăsături ce permit identificarea lor şi care pot constitui totodată, criterii de delimitare faţă de celelalte componente ale activităţii economice şi sociale. Pornind de la faptul că sfera serviciilor este foarte largă [...]

04. Metode de scalare

By | 2018-11-12T14:31:22+02:00 octombrie 5th, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Exisită o multitudine de metode de scalare, dar niciuna nu este perfectă. Corespunzator scalelor Stevens, întâlnim în practica cercetărilor de marketing mai multe metode de scalare.   A) Metode de scalare ce permit măsurarea unui obiect sau fenomen independent de masurarea altora (diferenţiala semantică, scala lui Stapel, scala lui Likert). A1) Diferenţiala semantică  presupune folosirea de [...]

03. Masurarea si scalarea fenomenelor si proceselor de marketing

By | 2018-11-11T01:23:26+02:00 octombrie 4th, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Definirea si rolul măsurării si scalarii În orice cercetare apare necesitatea obiectivă a măsurării cantitative şi calitative a fenomenelor şi proceselor de marketing. Un loc important în cercetările de marketing îl ocupă procesele de măsurare a preferinţelor, motivaţiilor, percepţiilor şi a altor informaţii de natură psihologică ce ii caracterizează pe consumatori, utilizatori şi decidenţi în general. [...]

02. Informatia de marketing

By | 2018-11-11T01:23:02+02:00 octombrie 3rd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

După tipul lor informaţiile culese se clasifică în: informaţii care servesc pentru cercetarea relaţiilor cauzale între variabilele cercetate; informaţii cu ajutorul cărora se studiază relaţiile de asociere dintre variabile.   După sursa de provenienţă, delimităm:          - informaţii primare, sunt cele obţinute special pentru realizarea obiectivelor cercetării respective, cum sunt informaţiile despre: populaţia unei localităţi, judeţ, [...]

01. Proiectarea cercetarilor de marketing

By | 2018-11-11T01:22:25+02:00 octombrie 2nd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Proiectarea cercetărilor de marketing reprezintă activitatea de structurare şi de fundamentare ştiinţifică a acestui demers. Conţinutul şi rolul cercetărilor de marketing Putem defini cercetările de marketing ca fiind activitatea fundamentată pe cunoaşterea şi anticiparea schimbărilor de pe piaţă în particular şi din cadrul mediul ambiant în general în scopul unei gestiuni şi orientării mai eficiente a [...]

07. Procesul bugetar

By | 2018-11-12T14:23:29+02:00 septembrie 12th, 2018|Categories: Impozite - Buget|

Conţinut, etape şi caracteristici Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile competente ale statului în scopul concentrării politicii financiare aplicate de autoritatea guvernamentală. Procesul bugetar presupune existenţa de resurse financiare, precum şi alocarea lor în scopul furnizării de bunuri şi servicii publice. Autoritatea publică este împuternicită, prin Constituţia ţării şi legi specifice, să [...]