Alte surse de finantare

/Alte surse de finantare
Alte surse de finantare 2018-06-08T08:31:32+02:00

01. Proiectarea cercetarilor de marketing

By | octombrie 2nd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Proiectarea cercetărilor de marketing reprezintă activitatea de structurare şi de fundamentare ştiinţifică a acestui demers. Conţinutul şi rolul cercetărilor de marketing Putem defini cercetările de marketing ca fiind activitatea fundamentată pe cunoaşterea şi anticiparea schimbărilor [...]

07. Procesul bugetar

By | septembrie 12th, 2018|Categories: Impozite - Buget|

Conţinut, etape şi caracteristici Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile competente ale statului în scopul concentrării politicii financiare aplicate de autoritatea guvernamentală. Procesul bugetar presupune existenţa de resurse financiare, precum şi [...]

Strategii de marketing ale intreprinderilor mici si mijlocii

By | septembrie 8th, 2018|Categories: Antreprenoriat|

IMM-urile formează un “univers” caracterizat prin diversitate, dinamism şi flexibilitate. De numărul de IMM-uri create în fiecare an depinde starea de sănătate a oricărei economii. Mobilitatea IMM-urilor şi adaptarea la cerinţele, dinamica pieţei induc o [...]

Opt principii ale managementului calitatii si performantei

By | septembrie 8th, 2018|Categories: Antreprenoriat|

De cele mai multe ori, managementul calităţii este asociat cu noţiunea de performanţă în cadrul întreprinderilor. Alteori se pune semnul egalităţii între managementul calităţii şi managementul performant. Adevărul este că, prin implementarea unui management al [...]

Dezvoltare durabila – Dezvoltare umana

By | septembrie 7th, 2018|Categories: Antreprenoriat|

Dezvoltarea durabilă reprezintă o nouă cale de dezvoltare, care susţine progresul uman nu numai în câteva locuri şi pentru câţiva ani, ci pentru populaţia întregii planete şi într-un viitor îndelungat. Conceptul de dezvoltare durabilă este [...]

Asigurarea calitatii produselor si serviciilor in relatie cu protectia consumatorului si a mediului

By | septembrie 7th, 2018|Categories: Antreprenoriat|

Calitatea produselor şi serviciilor constituie principalul factor al competitivităţii întreprinderilor. În prezent, scopul final al producţiei de bunuri şi servicii nu este numai satisfacerea consumatorului şi obţinerea unui profit, ci, pe lângă acestea, trebuie să [...]

Unele aspecte privind importanta costurilor referitoare la calitate in cadrul intreprinderilor

By | septembrie 7th, 2018|Categories: Antreprenoriat|

Pe lângă preţ şi termen de livrare, în condiţiile actuale de concurenţă, calitatea are o influenţă determinată asupra desfacerii pe piaţă a prestărilor materiale şi de servicii. Asigurarea acestei calităţi prin implementarea unui sistem al [...]

Factori neconventionali care influenteaza calitatea produselor si serviciilor

By | septembrie 7th, 2018|Categories: Antreprenoriat|

Organizaţia este o colectivitate de oameni care, lucrând împreună printr-un anume proces, urmăresc un obiectiv comun, şi anume obţinerea de profit. Nici o activitate, oricât de neînsemnată ar părea, nu este desfăşurată fără urmărirea atingerii [...]