Alte surse de finantare

/Alte surse de finantare
Alte surse de finantare 2018-06-08T08:31:32+00:00

Responsabilitatea intreprinderii de servicii

By | noiembrie 6th, 2018|Categories: Economia serviciilor|

O importantă dilemă stă la baza definirii rolului unei organizaţii: în ce măsură un manager trebuie să aibă în vedere responsabilitatea sa economică, referitoare la realizarea unui profit cât mai mare pentru acţionari, comparativ cu [...]

Serviciile si sectorul tertiar

By | noiembrie 4th, 2018|Categories: Economia serviciilor|

În conexiune cu abordările teoretice anterioare, trebuie arătat faptul că preocupările pentru delimitarea sferei serviciilor, pentru definirea conţinutului şi caracterului şi, mai ales, pentru exprimarea unitară a tuturor serviciilor - de o mare eterogenitate şi [...]

01. Economia comertului. Functiile

By | noiembrie 2nd, 2018|Categories: Economia comertului|

Comerţul reprezintă una din formele activităţii umane cu un rol important în viaţa societăţii contemporane, devenind elementul principal al economiei de piaţă. Noţiunea de comerţ are un conţinut complex, determinând o funcţie economică, ce constă [...]

03. Masurarea si scalarea fenomenelor si proceselor de marketing

By | octombrie 4th, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Definirea si rolul măsurării si scalarii În orice cercetare apare necesitatea obiectivă a măsurării cantitative şi calitative a fenomenelor şi proceselor de marketing. Un loc important în cercetările de marketing îl ocupă procesele de măsurare [...]

02. Informatia de marketing

By | octombrie 3rd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

După tipul lor informaţiile culese se clasifică în: informaţii care servesc pentru cercetarea relaţiilor cauzale între variabilele cercetate; informaţii cu ajutorul cărora se studiază relaţiile de asociere dintre variabile.   După sursa de provenienţă, delimităm: [...]

01. Proiectarea cercetarilor de marketing

By | octombrie 2nd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|

Proiectarea cercetărilor de marketing reprezintă activitatea de structurare şi de fundamentare ştiinţifică a acestui demers. Conţinutul şi rolul cercetărilor de marketing Putem defini cercetările de marketing ca fiind activitatea fundamentată pe cunoaşterea şi anticiparea schimbărilor [...]

07. Procesul bugetar

By | septembrie 12th, 2018|Categories: Impozite - Buget|

Conţinut, etape şi caracteristici Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile competente ale statului în scopul concentrării politicii financiare aplicate de autoritatea guvernamentală. Procesul bugetar presupune existenţa de resurse financiare, precum şi [...]