Responsabilitatea intreprinderii de servicii

//Responsabilitatea intreprinderii de servicii

Responsabilitatea intreprinderii de servicii

O importantă dilemă stă la baza definirii rolului unei organizaţii: în ce măsură un manager trebuie să aibă în vedere responsabilitatea sa economică, referitoare la realizarea unui profit cât mai mare pentru acţionari, comparativ cu responsabilltatea socială a firmei, respectiv fată de alte grupuri sociale sau mediul natural, în ceea ce priveşte producţia nepoluantă, echitatea locurilor de muncă, produsele fără risc ş.a.m.d.? Sau, cu alte cuvinte, care trebuie să fie raportul dintre cele două laturi ale responsabilităţii unui conducător?

În teoria economică clasică, întreprinderea trebuie să producă şi să distribuie bunuri şi servicii şi să creeze cât mai mult profit pentru investitori  (acţionari). Dar organizaţia serveşte intereselor mult mai multor persoane, comunităţii sau chiar unei întregi naţiuni. În plus, activitatea unei firme poate produce şi daune, în plan secundar. De aceea, putem spune că societatea percepe, mult mai amplu, rolul organizaţiei, aşteaptă mult mai mult de la aceasta decât sugerează teoria economică clasică. În societate se evaluează balanţa dintre beneficiile şi  prejudiciile aduse de activitatea unei firme, dintre rezultatele sale economice şi cele sociale[1].

Beneficii. Pentru indivizi, întreprinderea oferă locuri de muncă, venituri, sănătate, beneficii materiale, dezvoltare, acumulare de experienţă, satisfacţie, identitate personală, securitate. Pentru comunitate, întreprin­derea furnizează venituri (prin taxele pe care le plăteşte) pentru finanţarea serviciilor publice, asigurărilor sociale, a activităţilor menite să ducă la creşterea calităţii vieţii şi chiar contribuie la creşterea prestigiului comuni­tăţii într-o societate mai amplă. Pentru o naţiune, întreprinderea. produce aceleaşi beneficii ca la nivelul comunităţii, contribuind la stabilitatea şi creşterea economică.

[1] Donna Word, Busines And Society, Harper Collins Publisher, USA, 1990, pag. 13-15.

Mai departe…

By | 2019-01-29T01:48:44+00:00 noiembrie 6th, 2018|Categories: Economia serviciilor|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment