01. Economia comertului. Functiile

//01. Economia comertului. Functiile

01. Economia comertului. Functiile

Comerţul reprezintă una din formele activităţii umane cu un rol important în viaţa societăţii contemporane, devenind elementul principal al economiei de piaţă.

Noţiunea de comerţ are un conţinut complex, determinând o funcţie economică, ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde în acelaşi stadiu fizic, dar în condiţii convenabile consumatorilor (locul, timpul, cantităţile, sortimentul şi preţul).

Activitatea de comerţ[1] reprezintă o activitate economică specializată, cu un anumit grad de autonomie, al cărui conţinut îl constituie realizarea schimbului de mărfuri, în cadrul relaţiilor de piaţă, respectiv realizarea circulaţiei mărfurilor de la producători spre consumatori, în condiţii convenabile acestora, în ceea ce priveşte locul, timpul, cantitatea, sortimentul, calitatea şi preţul.

      Prin conţinutul său, comerţul reprezintă o fază intermediară între funcţia de producţie şi funcţia de consum, conţinutul şi locul activităţii de comerţ fiind determinate de faptul că, în societate, producătorii şi consumatorii sunt separaţi între ei în spaţiu, oferta şi cererea nefiind cunoscute reciproc. Ca activitate economică, comerţul realizează schimbul de mărfuri în cadrul relaţiilor de piaţă nu oricum, ci prin intermediul actelor de vânzare cumpărare.

[1] Rusu, C., Economia Comerţului, Editura Mediamira, 2003, Cluj- Napoca, 2003, p.1.

Mai departe…

By | 2019-01-29T01:16:20+00:00 noiembrie 2nd, 2018|Categories: Economia comertului|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment