Caracteristicile serviciilor

//Caracteristicile serviciilor

Caracteristicile serviciilor

Serviciile – domeniu particular de activităţi în cadrul economiei îmbracă o serie de trăsături caracteristice, decurgând din specificul muncii desfăşurate în această sferă, trăsături ce permit identificarea lor şi care pot constitui totodată, criterii de delimitare faţă de celelalte componente ale activităţii economice şi sociale.

Pornind de la faptul că sfera serviciilor este foarte largă şi eterogenă, se impune menţiunea că aceste trăsături nu se regăsesc, în totalitatea lor, la fiecare tip de serviciu în parte, excepţiile neafectând însă abordarea lor unitară. Ocupându-se pe larg de această problemă, numeroşi specialişti au pus în evidenţă o serie de caracteristici ale serviciilor. În general, există o cvasi-unanimitate în privinţa conţinutului acestor caracteristici, deosebirile referindu-se mai mult la modul cum sunt denumite. Mai adecvată pare a fi prezentarea făcută de Ph. Kotler, regăsită de altfel la mulţi alţi autori. Potrivit acestuia[1], caracteristicile serviciilor sunt: intangibilitatea, inseparabilitatea; variabilitatea şi perisabilitatea.

[1] Ph. Kotler – Principles of Marketing (second edition), Prentice Hall; Inc, Englewood Cliffs, 1983, p. 592-594.

01.Caracteristicile serviciilor

By | 2019-01-29T01:35:50+00:00 noiembrie 2nd, 2018|Categories: Economia serviciilor|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment