02. Informatia de marketing

//02. Informatia de marketing

02. Informatia de marketing

După tipul lor informaţiile culese se clasifică în:

 • informaţii care servesc pentru cercetarea relaţiilor cauzale între variabilele cercetate;
 • informaţii cu ajutorul cărora se studiază relaţiile de asociere dintre variabile.

 

După sursa de provenienţă, delimităm:

         – informaţii primare, sunt cele obţinute special pentru realizarea obiectivelor cercetării respective, cum sunt informaţiile despre: populaţia unei localităţi, judeţ, zonă etc; un anumit segment de consumatori potenţiali; reprezentanţi ai unor întreprinderi; organizaţii; instituţii; experţi din diferite domenii.

            – informaţii secundare, sunt date culese şi prelucrate anterior, în vederea realizării anumitor obiective, dar care pot fi utilizate pentru îndeplinirea scopului altei cercetări de marketing.

 

De regulă, informaţiile secundare pot fi obţinute din următoarele surse:

 • documentele interne ale întreprinderii;
 • rapoartele unor cercetări de marketing anterioare;
 • rapoartele unor organisme interne sau internaţionale;
 • reviste şi cărţi de specialitate;
 • buletine şi anuare statistice;
 • baze de date computerizate.

 

După originea sursei în raport cu organizaţia care solicită informaţiile, înformaţiile se structurează în:

 • informaţii culese din surse interne, respectiv din:
  • evidenţa internă a întreprinderii;
  • sistemul informaţional managerial;
  • specialiştii din compartimentul de marketing sau din alte compartimente;
  • salariaţii;
  • publicaţiile editate de întreprinderi.
 • informaţii provenind din surse externe:
  • consumatorii sau utilizatorii finali ai bunurilor şi serviciilor oferite;
  • partenerii de afaceri;
  • firmele de consultanţă;
  • organismele specializate;
  • publicaţii editate de diferite instituţii;
  • rapoartele unor organizaţii internaţionale.

În funcţie de conţinutul lor, informaţiile de piaţă se pot structura în:

 1. informaţii privind caracteristicile generale ale pieţei: volumul cererii, al oferte şi/sau al vânzărilor, structura acestora, repartiţia lor în timp şi spaţiu, tendinţe de evoluţie; preţuri; reţea de distribuţie; concurenţi; caracteristici ale mediului economico-social; riscuri şi oportunităţi
 2. informaţii privind caracteristicile colectivităţilor care compun piaţa (consumatori, cumpărători, producători, distribuitori), repartiţia spaţială în funcţie de vârstă, sex, reşedinţă, nivel al venitului, număr de întreprinderi concurente, statutul juridic
 3. informaţii privind comportamentul consumatorilor. Este vorba aici de informaţiile referitoare la:
 • comportamentele efective: de consum şi de utilizare (cine, unde, când, ce, cum consumă sau utilizează, în ce combinaţii etc.); obiceiurile şi procesele de cumpărare (cine cumpără, cine prescrie sau recomandă, cine influenţează, unde, când şi cum cumpără, cine decide actul de cumpărare); comportamentele de informare (cum se informează clienţii şi din ce surse); comportamentele distribuitorilor (ce mărci sunt cerute, ce spaţii de vânzare se alocă pe produse şi cum se organizează ele, ce metode de vânzare se selectează) ; comportamentele concurenţilor (ce produse se aduc pe piaţă, ce bugete de publicitate au) ;
 • comportamentele mentale: nevoile, motivaţiile, dorinţele şi aşteptările clienţilor, notorietatea şi imaginea produselor şi mărcilor.

Volumul şi natura informaţiilor de piaţă depind de problema urmărită şi de nevoia la care trebuie să răspundă.

By | 2018-11-11T01:23:02+00:00 octombrie 3rd, 2018|Categories: Cercetari de marketing|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment