02. Circuite si fluxuri informationale

//02. Circuite si fluxuri informationale

02. Circuite si fluxuri informationale

Utilizarea informaţiilor în procesele decizionale şi de execuţie din cadrul organizaţiei implică ajungerea lor la adresant sau la beneficiarul de informaţii, adică este necesar un circuit informaţional.

Prin circuit informaţional desemnăm traiectul pe care îl parcurge o informaţie sau o categorie de informaţii între emiţător şi destinatar.

Fluxul informaţional – reprezintă cantitatea de informaţii care este vehiculată între emiţător şi beneficiar pe circuitul informaţional, caracterizat prin anumite caracteristici: lungime, viteză de deplasare, fiabilitate, cost, etc.

 

Tipologia circuitelor informaţionale

1.După direcţia de vehiculare şi caracteristicile organizatorice ale extremităţilor:

a) vertical:

 • se stabileşte între posturi sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite, între care există relaţii de subordonare nemijlocită;
 • vehiculează informaţii ascendente şi descendente;
 • fundamentul organizatoric este reprezentat de relaţiile ierarhice.

(Ex. transmiterea rapoartelor zilnice privind prezenţa la lucru, între un funcţionar al compartimentului comercial şi şeful acestuia).

b) orizontal:

 • se stabileşte între posturi sau compartimente situate pe acelaşi nivel ierarhic;
 • vehiculează informaţii orizontale;
 • fundamentul organizatoric este reprezentat de relaţiile de cooperare sau funcţionale.

(Ex. Transmiterea informaţiilor privind situaţia forţei de muncă de către şeful serviciului personal-retribuire, şefului serviciului plan-dezvoltare, cu ocazia unei analize a stadiului realizării strategiei organizaţiei).

c) oblic:

 • se stabileşte între posturi sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite, între care nu există relaţii de subordonare nemijlocită;
 • vehiculează informaţii ascendente şi descendente;
 • fundamentul organizatoric este reprezentat de relaţiile funcţionale, de stat major sau control.

(Ex. Transmiterea documentaţiilor tehnologice de către şeful atelierului de proiectări tehnologice,  şefului echipei de sculeri în vederea realizării S.D.V.-urilor).

2.După frecvenţa producerii:

a) periodic:

 • se repetă la anumite intervale: trimestrial, lunar, etc.
 • fundamentul producerii lor îl reprezintă caracterul secvenţial al proceselor de muncă;
 • predomină în cadrul organizaţiilor ca urmare a caracterului ciclic al proceselor de execuţie şi manageriale.

(Ex. Transmiterea săptămânală, de către şefii secţiilor de producţie inginerului şef, a situaţiei realizării programelor de producţie).

b) ocazional:

 • se stabileşte cu o frecvenţă aleatorie;
 • fundamentul producerii lor îl reprezintă situaţiile inedite, endogene sau exogene firmei.

(Ex.  Transmiterea de către managerul economic a informaţiilor, privind blocarea contului curent la bancă, managerului general).

 

Circuitele informaţionale trebuie să fie cât mai directe şi cât mai scurte.

Caracteristica organizaţiilor moderne este folosirea într-o proporţie din ce în ce mai mare a circuitelor informaţionale electronice, bazate pe computere şi telecomunicaţii. Rezultă o amplificare substanţială a dimensiunii şi vitezei fluxurilor informaţionale.

O altă consecinţă este creşterea fluxurilor informaţionale cu mediul exterior, inclusiv cu furnizorii situaţi la mare distanţă de organizaţie. Datorită Internetului şi Euronetului, lungimea distanţei între emiţătorul şi receptorul de informaţii, practic numai contează.

By | 2018-11-11T01:58:53+00:00 septembrie 4th, 2018|Categories: Sisteme informationale|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment