01. Sistemul informational al organizatiei

//01. Sistemul informational al organizatiei

01. Sistemul informational al organizatiei

Datele şi informaţiile

 Definiţie: Sistemul informaţional managerial poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei.

Definirea sistemului informaţional pornind de la rolul său în ansamblul activităţii întreprinderii este o condiţie obligatorie (sine qua-non) pentru înţelegerea corectă nu numai a problematicii informaţionale, ci şi, în general, a problematicii manageriale.

Accentuăm aspra acestui aspect întrucât, nu de puţine ori, mai ales unii informaticieni pun semnul egalităţii între sistemul informatic, care se rezumă la culegerea, transmiterea şi prelucrarea cu mijloace automatizate a informaţiilor, şi sisteme informaţionale care, conform definiţiei de mai sus, este sensibil mai cuprinzător.

Raportul dintre sistemul informaţional şi cel informatic este de întreg-parte.

 

Datele şi informaţiile – reprezintă componentele primare ale sistemului informaţional, organic interdependente, fapt pentru care sunt abordate împreună.

Data, reprezintă descrierea cifrică sau letrică a unor acţiuni, procese, fapte, fenomene referitoare la organizaţie sau la procese din afara sa, care interesează managementul acesteia.

Informaţia, desemnează acele date care aduc adresantului un spor de cunoaştere privind direct şi indirect organizaţia respectivă, ce îi furnizează elemente noi, utilizabile în realizarea sarcinilor ce revin în cadrul respectivei organizaţii.

 

Tipologia informaţiilor:

 1. După modul de exprimare:
  • orale;
  • scrise;
 2. După gradul de prelucrare:
  • primare (cele mai răspândite la nivelul executanţilor);
  • intermediare (se află în diferite faze de prelucrare);
  • finale (au trecut prin întreg şirul de prelucrări informaţionale prevăzute).
 3. După direcţia de vehiculare:
  • ascendente (se transmit de la eşaloanele ierarhice inferioare la cele superioare ale managementului);
  • orizontale (se transmit între titulari de posturi situate pe acelaşi nivel ierarhic).
 4. După modul de organizare a înregistrării şi prelucrării:
  • tehnico-operative (localizează în timp şi spaţiu procesele din cadrul organizaţiei);
  • de evidenţă (se referă la aspectele economice ale activităţilor organizaţiei);
  • statistice (sunt folosite pentru evaluarea rezultatelor organizaţiei pentru previzionarea de noi obiective)
 1. După provenienţă:
 • exogene (provin din suprasistemele din care face parte organizaţia. Ex: legi, ordonanţe, decizii, instrucţiuni, indicaţii, etc.)
 • endogene (sunt generate în cadrul organizaţiei)
 1. După destinaţie:
  • interne:
  • externe (beneficiarii sunt clienţii, furnizorii sau suprasistemele din care face parte organizaţia);
 1. După obigativitatea pentru adresant:
 • imperative (emise de conducători şi destinate nivelurilor ierarhice inferioare);
 • nonimperative (emise de executanţi şi manageri, destinate colegilor sau superiorilor). Luarea în considerare a mesajului informaţional nu este obligatorie.
 1. După natura proceselor reflectate:
  • cercetare –dezvoltare;
  • comerciale;
  • producţie;
  • financiar-contabile;
  • personal;
By | 2018-11-11T01:50:57+00:00 septembrie 3rd, 2018|Categories: Sisteme informationale|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment