Sisteme de asigurare a calitatii

//Sisteme de asigurare a calitatii

Sisteme de asigurare a calitatii

Asigurarea calităţii – noţiuni de bază

Asigurarea calităţii – parte a managementului calităţii focalizată pe oferirea încrederii că cerinţele de calitate vor fi satisfăcute.

Standardul ISO 9000 reprezintă modele pentru asigurarea calităţii. Ele cuprind recomandări şi cerinţe pentru dezvoltarea sistemelor de management al calităţii.

Seria ISO 14000 stabileşte recomandări şi cerinţe pentru dezvoltarea unui sistem de management, în ceea ce priveşte protecţia mediului ambiant, acesta reprezentând o condiţie de bază în asigurarea potenţialului creator al fiinţei umane.

Standardul ISO 10011 cuprinde liniile de acţiune pentru organizarea, desfăşurarea şi evidenţa auditului, ca mijloc de evaluare şi dezvoltare a sistemului de management al calităţii.

Acreditarea organismelor de certificare a personalului se realizează pe baza standardului ISO 45013

 Asigurarea calităţii reprezintă ansamblul activităţilor planificate şi sistematice implementate în cadrul sistemului calităţii şi demonstrate atât cât este necesar pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface condiţiile referitoare la calitate.

            Sistemul de asigurare a calităţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, proceduri, procese şi resurse pentru implementarea managementului calităţii.

Principala caracteristică a sistemului de asigurare al calităţii este aplicarea unui pachet de proceduri care are rolul de a corela în mod unitar problemele de coordonare, concepţie, execuţie, evaluare şi atestare a calităţii produselor/ serviciilor în toate etapele ciclului de viaţă a produselor sau serviciilor.

Activităţile sistemului calităţii cuprind toate fazele ciclului de viaţă a produselor/serviciilor, începând cu identificarea iniţială a necesităţilor clienţilor până la satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor acestora: marketing şi prospectarea pieţei; proiectarea, specificarea şi dezvoltarea produsului; aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese etc; producţia; inspecţia, încercarea şi examinarea; ambalarea şi depozitarea; vânzarea şi distribuirea; montajul şi exploatarea; asistenţa tehnică şi mentenanţa; scoaterea din uz.

Documentele sistemului calităţii

Realizarea şi funcţionarea unui sistem al calităţii necesită existenţa unor documente specifice. Aceste documente urmăresc să furnizeze certitudinea că activităţile care concură la realizarea calităţii produselor/serviciilor vor fi îndeplinite efectiv, într-o manieră planificată, suficientă şi controlată.

Potrivit standardului ISO 10013, documentele pentru definirea şi implementarea sistemului calităţii într-o întreprindere sunt: manualul calităţii; procedurile sistemului calităţii; documentele calităţii; documentele înregistrării calităţii.

Documentele sistemului calităţii se regăsesc pe trei nivele: strategic, tactic şi operaţional.

Manualul calităţii este un document oficial, sintetic şi de bază în relaţiile societăţii comerciale cu clienţii săi, precum şi cu organismele acreditate de certificare, facilitând informarea acestora asupra modului de tratare a cerinţelor de asigurare a calităţii produselor şi serviciilor oferite.

Manualul calităţii serveşte ca referinţă permanentă în implementarea şi menţinerea sistemului calităţii, scopul principal fiind acela de a furniza o descriere adecvată a acestui sistem.

Întrucât la efectuarea auditului de calitate, manualul este folosit ca document de analiză a modului în care au fost îndeplinite cerinţele standardului de referinţă, este recomandat ca manualul să fie structurat pe capitolele din standard şi să se arate cum se realizează fiecare capitol.

Procedurile sistemului calităţii se referă la activităţile de bază ale sistemului şi nu intră în detalii tehnice. Procedura este definită ca reprezentând modalitatea specifică de desfăşurare a unei activităţi. În conţinutul unei proceduri se specifică, de regulă: obiectivul activităţii, ce trebuie făcut şi de către cine, când, unde şi cum trebuie făcut, ce materiale, echipamente şi documente trebuie să fie utilizate, cum se procedează pentru menţinerea sub control şi înregistrarea întregii activităţi. Conţinutul procedurii trebuie să fie precis şi complet pentru a garanta repetabilitatea executării sale.

Rolul procedurilor în managementul calităţii este de a reglementa activităţile importante pentru calitate, astfel încât acestea să poată fi măsurabile şi ţinute sub control. Se poate aprecia că procedurile sunt şi un instrument important prin care organizaţiile îşi pot identifica situaţia în domeniul calităţii şi instrui salariaţii pentru realizarea cerinţelor sistemului calităţii.

Documentele calităţii detaliază procedurile sistemului şi ele sunt: documentaţia tehnică de bază (fişe tehnologice, desene etc.); instrucţiunile de lucru care se referă la detaliile tehnice ale unei activităţi, uneori limitată la un singur post de lucru; procedurile şi instrucţiunile de inspecţie, procedurile de încercare, specificaţiile etc.

Înregistrările calităţii sunt necesare pentru a demonstra satisfacerea cerinţelor referitoare la calitate şi pentru a verifica eficienţa activităţilor respective. Înregistrările sunt generale, referindu-se la aspecte ale asigurării calităţii la nivelul întreprinderii şi specifice, cum ar fi cele referitoare la recepţie, inspecţie, înregistrări din perioada garanţiei şi post garanţiei.

În funcţie de tipul produselor şi serviciilor pe care le oferă, pot fi utilizate următoarele tipuri de înregistrări ale calităţii: registre, fişe cu rezultatele unor măsurători, buletine de analiză, rapoarte de inspecţie sau referitoare la costurile calităţii, documente de certificare, etalonare etc.

By | 2018-09-24T23:35:36+00:00 august 24th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment