Definirea managementului calitatii

//Definirea managementului calitatii

Definirea managementului calitatii

În literatura de specialitate sunt formulate diverse definiţii ale managementului calităţii.

Juran, considerat în acest sens „un adevărat deschizător de drum”, defineşte managementul calităţii prin funcţiile acestuia în termenii „trilogiei calităţii”. În opinia sa managementul calităţii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calităţii, ţinerea sub control a calităţii şi îmbunătăţirea calităţii. Aceste trei categorii de procese sunt interdependente.

Unii autori preferă să folosească termenul de „asigurarea calităţii în sens larg” în locul celui de managementul calităţii. Acest concept este definit ca reprezentând „totalitatea activităţilor desfăşurate pentru obţinerea calităţii”, activităţi care se regăsesc în toate etapele realizării produsului.

Asigurarea calităţii în sens larg include aspecte tehnice, economice, juridice, ergonomice, psihologice. Funcţiile sale de bază sunt considerate: planificarea, verificarea (asigurarea calităţii în sens restrâns) şi ţinerea sub control a calităţii.

După Kélada, managementul calităţii reprezintă „un ansamblu de activităţi având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optimă a resurselor. Acest ansamblu cuprinde activităţi de planificare, coordonare, organizare, control şi asigurare a calităţii”.

El consideră că orice întreprindere îşi propune o serie de obiective strategice: economice, sociale, tehnice, comerciale, care se realizează prin intermediul unor obiective operaţionale_ obţinerea unor produse corespunzătoare cerinţelor (Q), în cantitatea solicitată (V) la termenul convenit (T) şi care să fie disponibile la locul sau pe piaţa dorită (L), toate acestea în condiţiile unor costuri minime (C).

Ca urmare, managementul calităţii este parte a managementului întreprinderii.

Acelaşi autor consideră că managementul calităţii nu trebuie să constituie un apanaj al tehnicienilor, responsabilitatea acestuia revenind conducerii de vârf şi coordonatorilor fiecărei unităţi funcţionale din întreprindere.

Definiţia cea mai larg acceptată până în anul 2000 era cea prevăzută de standardul 8402. potrivit acestui standard, managementul calităţii reprezenta „ansamblul activităţilor funcţiei generale de management care determină politica privind calitatea, obiectivele şi responsabilităţile şi le implementează prin mijloace cum ar fi planificarea, ţinerea sub control, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii, în cadrul sistemului calităţii”. Se preciza în continuare că managementul calităţii reprezenta responsabilitatea tuturor nivelurilor de management, dar rolul de coordonare îi revenea conducerii de vârf a întreprinderii. Implementarea managementului calităţii se realiza cu participarea tuturor membrilor organizaţiei.

Începând cu anul 2000, vechile standarde referitoare la managementul calităţii ISO seria 9000 au fost înlocuite cu noile standardele internaţionale RS EN ISO 9000:2000.

Conform acestor standarde, Managementul Calităţii reprezintă „un ansamblu de activităţi organizate pentru a orienta şi a controla o organizaţie în ceea ce prevede calitatea”.

În general, orientarea şi controlul referitoare la calitate include stabilirea politicii referitoare la calitate şi a obiectivelor calităţii, planificarea calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii.

Politica referitoare la calitate reprezintă intenţii şi orientări generale ale unei organizaţii, referitoare la calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel. Acesta reprezintă punctul de plecare  în Managementul Calităţii.

Obiectivele calităţii reprezintă ceea ce se urmăreşte sau spre care tinde organizaţia referitor la calitate. Obiectivele calităţii sunt specificate pentru nivelurile şi funcţiile relevante din organizaţie.

Planificarea calităţii este o parte a managementului calităţii concentrată spre stabilirea obiectivelor calităţii şi care specifică procesele operaţionale necesare şi resursele aferente pentru a îndeplini obiectivele calităţii.

Controlul calităţii este o parte a managementului calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate.

Asigurarea calităţii este o parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite.

Îmbunătăţirea calităţii este o parte a managementului calităţii, concentrată pe creşterea abilităţii de a îndeplini cerinţele calităţii (eficacitate, eficienţă, trasabilitate).

Sistemul calităţii reprezintă structura organizatorică, procedurile, procesele şi resursele necesare pentru îndeplinirea managementului calităţii.

Sistemul de management al calităţii reprezintă sistemul de management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea.

By | 2018-09-24T23:31:01+00:00 august 11th, 2018|Categories: Marketing si vanzari|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment