01. Activitatea economica

//01. Activitatea economica

01. Activitatea economica

          Interdependenţa nevoi – posibilităţi

Activitatea umană are, în general, ca supapă motivaţională satisfacerea nevoilor. Extrapolând, am putea spune că întreaga viaţă a oamenilor este constituită din nevoi.

Nevoile umane (care comportă o dimensiune existenţială ce pivotează în jurul „nevoii de a trăi”) se manifestă, diferenţiat, ca necesităţi, trebuinţe, utilităţi, interese, dorinţe şi aspiraţii.

Abordarea teoretică a nevoilor – care este una interdisciplinară (analizele întreprinse fiind de ordin filosofic, sociologic, psihologic, antropologic-cultural şi economic) – pune în evidenţă următoarele trăsături fundamentale ale acestora:

  1. a) caracterul sistemic (manifestarea lor pe baza interdependenţelor funcţionale, care le imprimă omogenitate şi unitate);
  2. b) caracterul nelimitat ca număr (permanenţa societăţii depinzând, în fond, de permanenţa nevoilor), dar limitat din punct de vedere al capacităţii;
  3. c) caracterul dinamic (ele se află într-o continuă mobilitate şi evoluţie);
  4. d) caracterul complex (dată fiind, în acest sens, diversitatea şi multiplicarea lor);
  5. e) caracterul concurenţial (dintre toate nevoile, una tinde să devină prioritară şi stringentă);
  6. f) caracterul de complementaritate (odată satisfăcută o nevoie apare imediat alta în loc);
  7. g) caracterul dublu condiţional (obiectiv – determinat de nivelul de dezvoltare a societăţii –, şi subiectiv – funcţie de nivelul de dezvoltare a individului).

Unii autori consideră că cele mai importante componente ale nevoilor umane se dovedesc a fi trebuinţele economice şi interesele economice.

Mai departe…

By | 2019-01-29T02:40:27+02:00 decembrie 11th, 2018|Categories: Microeconomie|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment