03. Specificul si continutul pietei factorilor de productie

//03. Specificul si continutul pietei factorilor de productie

03. Specificul si continutul pietei factorilor de productie

  • În legătură cu piaţa factorilor de producţie, Gilbert Abraham-Frois (în L’économie politique, Economica, Paris, 1992 – trad. rom. Economia politică, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 1994) subliniază următoarele aspecte:

– Factorii de producţie sunt achiziţionaţi în vederea contribuţiei pe care o aduc în domeniul producţiei (în timp ce bunurile de consum sunt cumpărate de către consumatori pentru a obţine o satisfacţie / utilitate).

– În condiţii de maximizare a profitului pot apărea cereri de factori din partea firmei în funcţie de preţul acestora şi de preţul bunului produs; în stare de echilibru, preţul fiecărui factor este egal cu productivitatea marginală (în expresie valorică).

– Cererea de factori este o cerere derivată, în sensul că producătorul solicită factorii de producţie în funcţie de cererea corespunzătoare bunului produs: la o creştere a cantităţii oferite din bunul respectiv are loc o creştere a cantităţii cerute din factorii de producţie necesari producerii acestuia, ceea ce duce la creşterea preţului factorilor şi, implicit, are loc o reducere a decalajului dintre cantitatea solicitată / oferită de factori de producţiei, atât prin diminuarea cantităţii cerute, cât şi prin încurajarea posesorilor de factori de producţie de a mări oferta.

– Când preţurile variază, producătorul îşi modifică cererea, curbele cererii de factori fiind întotdeauna funcţii descrescătoare de preţ (funcţia de cerere globală constituindu-se prin însumarea funcţiilor de cerere ale fiecărui producător).

– Factorii sunt „primari” (originari) sau „produşi” (derivaţi, secundari). Factorii de producţie produşi sunt produsele celorlalte firme, iar funcţia de ofertă globală se poate deduce din funcţiile de ofertă globală ale fiecărei firme. În cazul factorilor de producţie primari (aşa cum este munca, de exemplu), funcţia de ofertă trebuie construită în legătură cu cererea de timp liber şi cererea de venit.

Mai departe…

By | 2019-01-29T02:42:57+02:00 decembrie 13th, 2018|Categories: Microeconomie|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment