02. Specificul si diversitatea productiei de bunuri materiale

//02. Specificul si diversitatea productiei de bunuri materiale

02. Specificul si diversitatea productiei de bunuri materiale

Caracteristicile producţiei de bunuri materiale

Producţia bunurilor materiale reprezintă un proces obiectiv, complex şi permanent de desprindere a unor bunuri din natură şi de transformare şi adaptare a lor la necesităţile de consum sau de folosinţă ale oamenilor. Producţia de bunuri materiale are ca rezultat (produs al muncii) fie un bun de consum (care se epuizează printr-o utilizare parţială sau totală, etapizată sau imediată), fie un bun de producţie (cu ajutorul căruia se produc alte bunuri materiale). Fiind un proces continuu, orice producţie de bunuri materiale generează, concomitent, o reproducţie, cele două elemente devenind, în omogenitatea lor, condiţia de bază a existenţei şi evoluţiei societăţii. Producţia de bunuri materiale devine eficientă doar în condiţiile existenţei unor posibilităţi (resurse) naturale, materiale, financiare, umane, informaţionale şi temporale, şi a unei utilizări optime a lor.

Producţia materială se modifică în funcţie de condiţiile sociale, sistemul economic incluzând trei elemente definitorii – obiectivul final al activităţii economice, tehnologia, şi organizarea economică  –, în raport de care se structurează trei subsisteme economice: economia naturală; economia de schimb; şi (în cadrul acesteia, ca forme distincte) economia de tip liber (concurenţială) sau economia de tip comandat (centralizat planificată).

Mai departe…

By | 2019-01-29T02:44:09+02:00 decembrie 12th, 2018|Categories: Microeconomie|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment