01.Obiectul de studiu si evolutia stiintei marfurilor

//01.Obiectul de studiu si evolutia stiintei marfurilor

01.Obiectul de studiu si evolutia stiintei marfurilor

Ştiinţa mărfurilor se constituie într-un sistem de cunoştinţe, tehnici şi metode orientate coerent spre cercetarea complexă a mărfurilor şi zonel contingente problematicii mărfurilor[1].

În evoluţia sa, acest domeniu a purtat variate denumiri, cea mai cunoscută dintre acestea fiind cea de Merceologie, termen echivalent în limba română cu „studiul (ştiinţa) mărfurilor”. Alte denumiri ale ştiinţei mărfurilor în România au fost[2]: cunoşcinţa mărfurilor (anii 1864-1895), mărfuri (secolul XX), productologie (1900-1930), merceologie, studiul mărfurilor (perioada Interbelică şi perioada actuală).

Studiul mărfurilor are ca obiectiv esenţial pregătirea teoretică şi practică şi formarea abilităţilor necesare în domeniile contingente cu lumea mărfurilor tuturor acelora care se pregătesc pentru profesiuni şi ocupaţii în aceste domenii. Problematica mărfurilor este extrem de complexă, necesitând cunoştinţe din chimie, fizică, microbiologie, economie, statistică, matematică, etc. Comerţul cu mărfuri nu se poate realiza până nu se cunoaşte în totalitate comportamentul mărfurilor în timpul producţiei, distribuţiei, păstrării şi comercializării.

[1] Olaru M., Pamfilie, R. ş.a., Fundamentele ştiinţei mărfurilor, Editura Economică, Bucureşti, 2001, p. 15

[2] Schileru, I., Ştiinţa mărfurilor în România: premize şi evoluţie, Editura Qlassrom, Bucureşti, 2000, pp 7.8

Mai departe…

By | 2019-01-28T23:02:02+02:00 decembrie 2nd, 2018|Categories: Calitatea produselor si protectia consumatorului|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment